Project Viability Check

Bij de start van ieder Data & Analytics project is het cruciaal om de haalbaarheid zorgvuldig te toetsen. Onze Viability Check, gebaseerd op de vijf gebieden – Ambition, Plan, People, Skills en Tools – biedt jouw organisatie een gestructureerde en effectieve methode om projecten te beoordelen op haalbaarheid.

Ambitie

Onze aanpak begint met het toetsen of het project past bij de ambitie van de organisatie. We evalueren of het project in lijn is met de strategische doelen en de visie van de organisatie. We kijken naar de waarde die het project kan toevoegen en de bijdrage die het levert aan de groei en ontwikkeling van de organisatie. Door deze beoordeling stellen we vast of het project past bij de overkoepelende ambitie en prioriteiten van de organisatie.

Plan

Met behulp van onze aanpak toetsen we de haalbaarheid van het projectplan. We analyseren de gestelde doelen en gewenste resultaten, en evalueren of ze realistisch en uitvoerbaar zijn binnen de gegeven context. We identificeren de benodigde middelen en investeringen en beoordelen of deze beschikbaar zijn of kunnen worden verkregen. Door deze beoordeling stellen we vast of het projectplan een solide basis vormt voor verdere uitvoering. Zo houden we vanaf het begin regie op het project.

Tools

De juiste tools en technologie zijn essentieel voor het succesvol uitvoeren van projecten. Onze aanpak omvat een evaluatie van de technologische infrastructuur en tools die nodig zijn voor het project. We beoordelen of de gekozen oplossing aansluit bij de duurzaamheid van het plan. We richten ons ook op de integratie van systemen, rechten en toegang tot gegevens. Door deze evaluatie van tools houden we rekening met de uitvoerbaarheid van het project.

People

We begrijpen dat het juiste team van essentieel belang is voor het succes van een project. Onze aanpak richt zich op het beoordelen van de capaciteit van beschikbare mensen en hun vaardigheden. We evalueren of de rollen en verantwoordelijkheden zijn belegd en op het juiste moment beschikbaar zijn. Indien nodig, bieden we ondersteuning bij het aantrekken van extern talent om eventuele vaardigheidstekorten aan te vullen. Door het beoordelen van het menselijk potentieel zorgen we ervoor dat het projectteam geschikt is voor de uitdagingen die het project met zich meebrengt.

Skills

Een succesvol project vereist de juiste vaardigheden en kennis. We beoordelen of het helder is welke skills en competenties benodigd zijn en of deze beschikbaar zijn in de organisatie. We kijken zowel naar de organisatorische en technische expertise die vereist is. Indien nodig, bieden we training en ontwikkelingsmogelijkheden aan om het team te versterken en eventuele gaten aan te vullen. Door deze beoordeling van vaardigheden zorgen we ervoor dat het team in staat is om de vereiste taken uit te voeren.

 

Samen verder

Met onze Viability Check ben je verzekerd van een solide basis om projecten succesvol uit te voeren. We stellen jou in staat om de juiste projecten te selecteren die in lijn zijn met de ambitie van de organisatie en de beste kansen bieden voor succesvolle uitkomsten. Zo houden we samen regie op het project.

Meer weten over een winnende datastrategie voor jouw organisatie?

We vertellen je graag hoe we helpen. Neem, geheel vrijblijvend, contact op!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of contacteer direct een van onze experts

Bas van Baar

Head of Operations

06 13753195

adviesregie@kvl.nl