Datagedreven werken

 
Voor datagedreven werken bestaat er geen standaard aanpak. Dit komt omdat het voor elke organisatie iets anders betekent. Om jullie te helpen moeten wij dus eerst weten wat het voor jouw organisatie betekent.
 

Hoe wij datagedreven werken zien

Datagedreven werken is voor ons een benadering waarbij data en data-analyse centraal staan in de besluitvormingsprocessen binnen een organisatie. Dit kan impact hebben op verschillende niveaus binnen de organisatie:

  • Strategisch niveau: Data stuurt de langetermijnvisie en -doelstellingen, met een focus op het creëren van een duurzaam concurrentievoordeel door middel van marktinzichten en klantgedrag. Technisch gezien betekent dit het bouwen van een solide data-infrastructuur die grootschalige analyse mogelijk maakt voor strategische beslissingen.

  • Tactisch niveau: Op dit niveau wordt data gebruikt om middellangetermijnplannen en projecten te vormen, gericht op het verbeteren van processen en het efficiënt bereiken van bedrijfsdoelen. Technisch houdt dit in het implementeren van systemen voor dataverzameling, -analyse en -rapportage om tactische beslissingen te ondersteunen.

  • Operationeel niveau: Dagelijkse beslissingen en processen worden geïnformeerd door (realtime) data, gericht op het verhogen van efficiëntie en klanttevredenheid. Technisch vereist dit continue dataverzameling en -analyse met behulp van tools die snel inzichten kunnen leveren voor operationele besluitvorming.

Datagedreven werken vereist een nauwe samenwerking tussen business en IT-teams om een cultuur te creëren waarin data centraal staat in alle besluitvormingsprocessen. Zowel vanuit een business perspectief als een technisch perspectief is het belangrijk om de nuances te begrijpen van hoe data kan worden gebruikt om beslissingen te sturen en processen te optimaliseren. 

Datagedreven werken naar een hoger niveau

Hoe we je helpen

  • Data-ambitie en strategie: Datagedreven werken staat altijd ten dienste van een hogere doel. Wat is het hogere doel en wat is jullie data-ambitie? Hoe volwassen in data is de huidige organisatie en wat zijn de kansen voor data? Hierbij kijken we naar 4 belangrijke drivers: Organization & Governance, Technology, Data Literacy en Business Value. Dit levert nieuwe inzichten op die we vervolgens samen met jou omzetten naar een actieplan om datagedreven werken concreet te maken.

  • Implementatie: De volgende stap is om deze inzichten ook om te zetten in actie door maatwerk oplossingen te implementeren die afgestemd zijn op uw unieke bedrijfsbehoeften. We kennen de meest effectieve technologiën en weten hoe we deze tools snel implementeren zodat je niet lang hoeft te wachten op de eerste resultaten. We bieden ook slimme dashboards zodat datagedreven werken in de praktijk uitgevoerd wordt. Dit zowel voor business als techniek.

  • Trainingen Datagedreven werken: Verhogen van kennis en vaardigheden doen we door jouw medewerkers te trainen in de nodige competenties. Voor de business hebben we workshops als ‘Van Strategie naar KPI’, ‘De route naar succes met data’, ‘Data Quality Game’ en ‘Data Management Essentials’. Voor techniek hebben we trainingen als ‘BI & Data Warehouse Essentials’, Data Modelleren volgens Kimball’ en ‘Data visualisatie met Power BI’. 
 

 

Vrijblijvend sparren?

We bespreken graag met je wat de mogelijkheden zijn en welke resultaten je kan verwachten. Neem hieronder contact met ons op voor een (online) kennismaking. 

We vertellen je graag hoe we helpen. Neem, geheel vrijblijvend, contact op!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of contacteer direct een van onze experts

Bas van Baar

Head of Operations

06 13753195

adviesregie@kvl.nl

Laat je inspireren door eerder behaalde resultaten

Datastrategie voor Mercy Ships Holland

Ambitie HHR: het meest datagedreven waterschap van Nederland worden

Een toekomstgerichte datahuishouding voor Middin