Middin

Middin in het leven. Klaar voor de toekomst.

- Toolkeuze
- Migratie van DWH naar TimeXtender omgeving
- Versterking van het datateam

Middin helpt circa 6.000 mensen met een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven te staan. Middin biedt haar zorg en ondersteuning aan vanuit wijkteams, specialistische teams en locaties, dicht bij cliënten georganiseerd. In 2021 is n.a.v. hun strategische agenda de ambitie vastgesteld om volledig naar de cloud te gaan. Hier heeft KVL als strategisch en impementatiepartner ze mee geholpen.

Onze aanpak leggen we uit aan de hand van onze 4 Viability Quadrants, startend met de ambitie van de organisatie: 

Een nieuwe future-proof analytics omgeving in de cloud voor meer en snellere inzichten waarbij de transitie van een beheer naar een regieorganisatie gerealiseerd kan worden.

Plan 

De data-ambitie is in kaart gebracht aan de hand van onze beproefde Data Strategy Canvas aanpak. Op basis van deze ambitie is een plan gemaakt met de volgende fases:

  1. Samen keuzes maken / Solution Design
  2. Samen implementeren
  3. Samen borgen / Usage & control

 

Tools:

Rijnland koos voor Azure Native als technologie voornamelijk vanwege de flexibiliteit (zelf code te schrijven en aan te passen) en onafhankelijkheid om zelf aan nieuwe data initiatieven te bouwen, de efficiëntie om de beoogde use-cases af te handelen en de toegankelijkheid tot beschikbare kennis en professionals in de markt.

People:

We hadden gekeken welke rollen en expertises er echt nodig waren om een multidisciplinair team te vormen. Middin had zelf al een team van data & analytics professionals maar onvoldoende FTE beschikbaar om de migratie zelf te doen. KVL vulde het team aan met dataprofessionals vanuit onze staffingschillen Project Staffing en Flexibele Staffing.


Skills:

We hadden eerst geïnventariseerd welke skills al aanwezig waren in het team. Er ontbrak een senior Azure solution architect dus hun techniek moest daar rekening mee houden. De dataprofessionals vanuit KVL die het team hadden versterkt waren gespecialiseerd in analyse, data engineering en reporting.

Tools:

De belangrijkste randvoorwaarden bij hun toolselectie waren: cloud first tenzij..., Microsft first tenzij..., kernapplicatie tenzij..., mobiel kunnen werken, een bewezen technologie, tenzij... Op basis van alle requirements en productdemo's werd het duidelijk dat TimeXtender de beste optie was.


Het resultaat:

Binnen acht maanden was hun hele informatievoorziening gemigreerd en draaide het on prem op hun nieuwe TimeXtender platform. Hierbij is het mogelijk geworden om eenvoudig te migreren naar Azure Cloud zonder noemenswaardige extra werkzaamheden. Tijdens de migratie is ook Power Apps naast Power BI als capability toegevoegd aan het platform. Door onze projectaanpak is de keuze voor TimeXtender gedragen door de hele organisatie.

Hulp nodig om jouw data-ambitie te realiseren?

Neem, geheel vrijblijvend, contact met ons op

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of contacteer direct een van onze experts

Bas van Baar

Head of Operations

0613753195

adviesregie@kvl.nl

Onze andere cases

Datastrategie voor Mercy Ships Holland

Ambitie HHR: het meest datagedreven waterschap van Nederland worden

Een toekomstgerichte datahuishouding voor Middin