AWVN

Data Heroes bij AWVN - Data naar een hogere volwassenheid brengen

Werkgeversvereniging AWVN heeft een nieuw datateam opgezet en jonge dataprofessionals waren nodig om data naar een hogere volwassenheid te brengen. KVL heeft AWVN geholpen door jonge dataprofessionals te werven, selecteren en opleiden in het Data Heroes Program.

Uitdaging

AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland. AWVN adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van de HR-strategie, de organisatie en de medewerkers en bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden. AWVN streeft naar datagedreven hoogwaardige dienstverlening en heeft de ambitie om het CBS van arbeidsvoorwaarden te worden.

De organisatie werkt nu twee jaar met een datawarehouse en er waren uitdagingen om losse eilandjes aan elkaar te koppelen. Ze hadden jonge dataprofessionals nodig die de business van AWVN (CAO’s en Akkoorden) goed begrijpen, Data Engineering en Data Analytics verder konden ontwikkelen en met de organisatie mee kunnen groeien. De vacatures voor deze functies stonden een half jaar open en de organisatie kwam er vrij snel achter dat ze deze professionals zelf niet uit de markt konden halen.

Aanpak

In samenwerking met KVL zijn de nodige dataprofielen opgesteld en KVL begon met het werven van de meest geschikte jonge dataprofessionals voor deze functies. Uit een groep van vijf werden de beste kandidaten door strenge selectiecriteria (o.a. assessments op HBO+/WO niveau, data affiniteit) geselecteerd. Bij de Matchingsdag konden de kandidaten en de organisatie kennismaken, pitches geven en daaruit werden de twee beste kandidaten geselecteerd. Deze kandidaten doorlopen het tweejarige KVL Data Heroes Program.

Na de eerste maand intensieve trainingen in de High-Impact Basisopleiding, konden de Data Heroes meteen bij AWVN aan de slag. Naast technische hard skills zijn de Data Heroes ook getraind in soft skills waardoor ze ondera. effectiever in teamverband kunnen werken. Één Data Hero volgde de specialisatietrack Data Engineering en de andere Data Hero volgde de specialisatietrack Data Analist.

Resultaat

Door de samenwerking tussen KVL en AWVN is het gelukt om deze twee jonge dataprofessionals een vliegende start in het datateam te geven. De combinatie van de basisopleiding van het Data Heroes Program, de soft skills trainingen en de begeleiding van AWVN bracht mooie resultaten: zelfredzaamheid, snelheid en focus. Hierdoor kan AWVN de processen veel strakker inregelen en antwoorden/oplossingen op datavraagstukken snel leveren. Denk aan het snel oppakken van willekeurige datasets. Een duidelijk meetbaar resultaat is een kwaliteitsverbetering van het datawarehouse die nu visueel in dashboards op het AWVN-dataportaal worden gepresenteerd aan werkgevers. AWVN heeft nu de hele cyclus in eigen beheer.

De jonge dataprofessionals passen goed in het team, zijn gemotiveerd en maken snel de data eigen. Ze zijn ook ambitieus en denken vaak 'Wat wordt de volgende ontwikkelstap?' De snelheid en dynamiek van werken in een datateam is groot en daarom worden nu meer teamleden ook opgeleid. Deze samenwerking heeft ook geleid tot het verder denken over langetermijn ontwikkelingsmogelijkheden voor het hele datateam. Groeiperspectieven voor de verschillende rollen maar ook verbondenheid en continue inspiratie. Precies wat je verwacht van de belangenbehartiger van werkgevend Nederland.

“De Data Heroes brachten niet alleen expertise op datagebied, maar ook frisse invalshoeken, nieuwe perspectieven en zijn fijne collega’s.”

We vertellen je graag hoe we helpen. Neem, geheel vrijblijvend, contact op!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of contacteer direct een van onze experts

Jochem van der Burg

Head of Commerce

06 8364 2272

kvlhelpt@kvl.nl

Onze andere cases

Datastrategie voor Mercy Ships Holland

Ambitie HHR: het meest datagedreven waterschap van Nederland worden

Een toekomstgerichte datahuishouding voor Middin